Przekaż swój 1% podatku dochodowego najuboższym

Przekaż 1% podatku dochodowego najuboższym - bezdomnym

Sanktuarium Świętego Brata Alberta

Sanktuarium św.Brata Alberta

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.

św. Brat Albert

Ecce Homo

Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta wiąże się ściśle z kultem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny oraz obrazu Ecce Homo
Brat Albert jeszcze przed wyniesieniem do chwały ołtarzy był postacią bardzo popularną. Wielu ludzi modliło się za jego wstawiennictwem prosząc Boga o potrzebne łaski. W związku ze staraniami o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, 15 września 1932 r. odbyła się ekshumacja zwłok Brata Alberta. Przełożono je do nowej trumny i z powrotem zamurowano w grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 23 grudnia 1946 r. wznowiono proces informacyjny, a 31 maja 1949 r. przeniesiono doczesne szczątki Ojca Ubogich do krypty w przedsionku kościoła Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18.
W styczniu 1981 roku inż. Marzena Popławska i Wojciech Kosiński wykonali plan budowli. Mimo uzyskanego w czerwcu 1981 r. pozwolenia na budowę, nie można było do niej przystąpić, ponieważ pojawiły się kłopoty z lokalizacją obiektu. Władze wysuwały różne propozycje. Ostatecznie urząd dzielnicowy 19 stycznia 1982 r. wyraził zgodę na budowę przy Domu Generalnym Sióstr Albertynek na Prądniku Czerwonym przy ul. Woronicza 10 w Krakowie.
4 września 1982 r. przystąpiono do wytyczania fundamentów i prac budowlanych. Do końca listopada tegoż roku mury dolnego kościoła nakryto betonową płytą. Pod koniec marca 1983 r., po zimowej przerwie, wznowiono budowę.
Beatyfikacja, która miała miejsce 22 czerwca 1983 r., sprawiła, że kult Brata Alberta wzrósł ogromnie. W trzy dni później, tj. 25 czerwca, przewieziono jego relikwie z kościoła Ojców Karmelitów Bosych do Domu Generalnego Sióstr Albertynek i poddano je konserwacji, której dokonali dr Krzysztof Szczygieł i dr Jan Ciećkiewicz. Po umieszczeniu relikwii w metalowej trumience, 3 sierpnia 1983 r. złożono ją w kaplicy zakonnej tegoż domu. Dnia 3 sierpnia 1984 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, pochodzącego z Bazyliki św. Franciszka z Asyżu i poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Wmurowania dokonał ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski. Kościół otrzymał nazwę: Ecce Homo pod wezwaniem bł. Brata Alberta. Poświęcenie kościoła przypadło na dzień liturgicznego wspomnienia bł. Brata Alberta 17 czerwca 1985 r. Również tej uroczystości przewodniczył Ksiądz Kardynał.
Uroczystość umieszczenia relikwii Ojca Ubogich w kościele Ecce Homo miała miejsce dnia 30 czerwca 1985 r.
23 listopada 1997 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, metropolita krakowski ks. kard. Franciszek Macharski podniósł kościół do rangi sanktuarium. Odtąd kościół nosi nazwę Sanktuarium Ecce Homo świętego Brata Alberta.

Święty Brat Albert

Podziel się

"Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów..., On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb"

Jan Paweł II

Adam Chmielowski

Adam Hilary Bernard Chmielowski h. Jastrzębiec, znany jako święty Albert Chmielowski oraz święty Brat Albert (ur. 20 sierpnia 1845 w Igołomii k. Krakowa, zm. 25 grudnia 1916 w Krakowie) - polski zakonnik, założyciel zgromadzenia albertynów, powstaniec styczniowy, artysta, malarz, święty Kościoła katolickiego, znany z pełnej poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych.

św.BratAlbert

Działalność zakonna

Wraz z namalowaniem obrazu Ecce Homo we wnętrzu Adama Chmielowskiego nastąpił przełom. 24 września 1880 roku wstąpił do Zakonu Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Po roku zrezygnował z powodu depresji i silnego załamania nerwowego. Spokój odnalazł dopiero w regule Zakonu św. Franciszka z Asyżu. W roku 1884 osiadł w Krakowie, przy ulicy Basztowej 4, gdzie dalej malował, ale zaangażował się coraz bardziej w opiekę nad nędzarzami i bezdomnymi. Po pewnym czasie porzucił całkowicie malarstwo, poświęcając się pomocy ubogim. Mieszkał w ogrzewalni miejskiej przy ul. Skawińskiej na Kazimierzu razem z bezdomnymi, alkoholikami i nędzarzami. Sprzeciwiał się jałmużnie, której nie uznawał za prawdziwą pomoc, ale nierozwiązującym problemu biedy doraźnym zabiegiem uspokajającym sumienie bogatszych.
25 sierpnia 1887 roku w Kaplicy Loretańskiej kościoła Ojców Kapucynów w Krakowie Adam Chmielowski przywdział szary habit III Zakonu św. Franciszka i od tej pory znany jest jako brat Albert. Śluby zakonne złożył rok później, 25 sierpnia 1888. Dał początek założonemu przez siebie Zgromadzeniu Braci Albertynów. W 1891 roku założył Zgromadzenie Sióstr Albertynek. W Krakowie prowadził przytułek, w którym mieszkał razem z ubogimi. Z czasem powstawały nowe ośrodki m.in. we Lwowie, Tarnowie, Zakopanem.

Ostatnie chwile

W dniu 15 września 1932 przeprowadzona została ekshumacja szczątków i ponowne złożenie ich w metalowej trumnie. Po zakończeniu wojny, w 1946 roku, kardynał Adam Sapieha rozpoczął proces informacyjny trwający do 1950 roku. W trakcie procesu 31 maja 1949 ponownie ekshumowano szczątki Brata Alberta i złożono je w kościele Ojców Karmelitów Bosych. Dnia 15 września 1967 kardynał Karol Wojtyła rozpoczął proces apostolski, a w styczniu 1977 papież Paweł VI wydał dekret o heroiczności cnót przyszłego świętego. W dniu 22 czerwca 1983 roku, podczas mszy św. na krakowskich Błoniach papież Jan Paweł II ogłosił Brata Alberta Chmielowskiego błogosławionym, a następnie 12 listopada 1989 roku, podczas kanonizacji w Rzymie - świętym. Jego doczesne szczątki znajdują się obecnie pod ołtarzem w kościele Ecce Homo (od 1997 r. - sanktuarium) na Prądniku Czerwonym w Krakowie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Zgorzelcu

św.BratAlbert

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) - jest katolicką organizacją dobroczynną działającą od 1981 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomaga bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, osobom starszym oraz więźniom
Działalność Towarzystwa opiera się w dużej mierze na darach rzeczowych i finansowym wsparciu od osób fizycznych. Wszystkim, którzy dotują naszą działalność serdecznie dziękujemy.

Przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce


1% - tzw. mechanizm jednego procenta czyli możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce.

Na czym polega mechanizm 1%?
W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mogą odliczyć 1% od kwoty należnego podatku i przekazać tę kwotę na konto jakiejkolwiek organizacji pożytku publicznego znajdującej się na liście OPP.Podatnik może wpłacić na konto OPP dowolną kwotę, jednak od podatku będzie można odliczyć jedynie równoważność 1% należnego podatku dochodowego.

Informacje dodatkowe

Podatnik planujący przekazanie podatku powinien wiedzieć o podstawowych założeniach dotyczących mechanizmu:
- jedynie osoby fizyczne mogą przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz OPP (por. osoba prawna),
- adresatem dotacji moze być jedynie organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego,
- ostatecznym terminem wpłaty na konto OPP jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Wpłata nie może zostać dokonana po złożeniu deklaracji podatkowej ani przed 1 stycznia.
Mechanizm funkcjonuje również w przypadku odliczenia 1% od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to osób wypełniających PIT-28. W tym przypadku czas na dokonanie formalności mija 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Kiedy nie można zmniejszyć podatku o 1%

- adresatem wpłaty jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów m.in. tytoniowych, paliwowych, spirytusowych, elektronicznych (pełna lista - art. 27d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
- wpłata została odliczona od dochodu, przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przekazywanie 1% w praktyce

Aby dokonać pomniejszenia podatku dochodowego o 1% na rzecz OPP należy zapoznać się z dokładną procedurą opisaną na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej programu.

Najważniejsze informacje praktyczne

-Dotować można jedną lub więcej OPP
- Dane niezbędne do dokonania wpłaty:
- dokładna nazwa  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu
- adres  Ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec
- numer rachunku bakowego  PKO BP w Zgorzelcu; 71 1020 2137 0000 9302 0046 8546
- Wypełnić odpowiedni formularz PIT, wpisać w odpowiednią rubrykę równownowartość 1% należnego podatku dochodowego. Dla poszczególnych PIT-ów są to rubryki:

Dla PIT-36 jest to pozycja nr 179

Dla PIT-37 jest to pozycja nr 111

Dla PIT-28 jest to pozycja nr 103

PIT-36 PIT-37 Przekaż swój 1% podatku dochodowego najuboższym

- konto OPP musi zawierać:
 1). imię i nazwisko wpłacająceg
 2). adres wpłacającego
 3). kwotę dokonanej wpłaty (może być wyższa niż 1% podatku)
 4). dokładną nazwę OPP
 5). tytuł wpłaty
- Wypełniony PIT należy złożyć nie póżniej niż 30 kwietnia w urzędzie skarbowym.
- Wypełnione zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia w urzędzie skarbowym

Rezultat

Podatek podlegąjcy wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony o kwotę 1% lub kwota stanowiąca równowartość 1% zostanie zwrócona podatnikowi

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zgorzeleckie

Możesz pomagać potrzebującym indywidualnie, ale niosąc pomoc naszemu Towarzystwu, masz gwarancję, że nie zostanie ona przeznaczona na alkohol, że będzie sensownie użyta i pomnożona. Przyczyniasz się też do poprawy bezpieczeństwa; to dzięki nam widzisz mniej żebrzących na ulicach, to dzięki nam zmniejsza się sfera patologii społecznej. Ty również możesz pomóc.
TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA KOŁO ZGORZELECKIE
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, KRS NR 0000717938
W rozliczeniu podatkowym należy podać nazwę naszej placówki oraz numer KRS

Dodatkowe informacje:

Konto Bankowe: 71 1020 2137 0000 9302 0046 8546
Adres: ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec.